Een toolkit voor het vermijden van lichthinder in Wetenschapspark Arenberg

Over dit project

Voor het Wetenschapspark Arenberg bestelde Antea Group een lichtvisie voor het masterplan. De site heeft een deels publiek karakter en is eigendom van het Beheerscomité Wetenschapspark Arenberg. De opdrachtgever wenste een lichtvisie die bestaat uit verschillende lichtlagen: functionele verlichting op wegen, parkeerplaatsen en locaties voor laden en lossen; voor voetgangers en fietsers; en sfeerverlichting tussen de gebouwen en het centrale plein.

Het park ligt naast een natuurgebied. We kozen voor verlichting die vleermuisvriendelijk is om de lichthinder voor nachtdieren te beperken. Daarnaast moest het ontwerp de lichtdruk zoveel mogelijk verminderen richting het natuurgebied.

De opdrachtgever vroeg Spectrum ook om de bestaande verlichting op de campus te herevalueren en quick wins te formuleren.
Spectrum ontwikkelde een toolkit waarin de lichtlagen en vormen van licht zijn verwerkt per deelfase uit het masterplan.

  • Klant Antea Group
  • Type Lichtadvies, Straatverlichting, Lichtontwerp, Lichtberekening, Functionele verlichting, Definitief lichtontwerp, Verledden
  • Jaartal 2021

Keuze minimalistische lichtmasten en armaturen

Spectrum ontwikkelde een toolbox waarin de lichtlagen en vormen van licht zijn verwerkt per deelfase uit het masterplan. We kozen om zo weinig mogelijk lichtmasten in te plaatsen in zone B waardoor iedere mast meerdere lichttaken moet vervullen. In het ontwerp hielden we rekening met afstand en plaats voor de masten ten opzichte van de gevellijn langs zone A.

Functionele verlichting voor logistieke routes / brandweerroutes

In het Wetenschapspark (zone B) zijn verschillende gebouwen van het Beheerscomité Wetenschapspark Arenberg ingepland waar KU Leuven gebruik van maakt. De logistieke routes en brandweerroutes voor die gebouwen werden voorzien van functionele verlichting. Op laad- en loskades en locaties met noodmateriaal voor de hulpdiensten volgden we de normen van het lichtniveau.

Conflictzones voor voetgangers en fietsers vermijden

Voetpaden en fietspaden kruisen elkaar in het Wetenschapspark. Daardoor ontstaan er zogenoemde conflictzones. In het ontwerp hebben we wandel- en fietszones duidelijker van elkaar onderscheiden door verschillende vormen van licht aan te brengen.

Interesse in verlichtingsadvies?
Download onze whitepaper

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63