De juiste verlichting creëert rust, overzicht en ruimte

Welke taak moet het licht in uw openbare ruimte vervullen?

Welke taak moet het licht in uw openbare ruimte vervullen?

Met deze vraag gaat Spectrum aan de slag. Als hedendaags lokaal of bovenlokaal bestuur kent u de evoluties op het vlak van openbare verlichting zoals duurzaamheid, energie-efficiëntie en functionaliteit. Het Spectrum team begeleidt u van a tot z.

Proefopstelling Antwerpen - Copy Hartmut De Maertelaere

Het Spectrum team staat voor u klaar

Geen uitdaging te complex

Onze ontwerpers/adviseurs/engineers beschikken over verschillende achtergronden en ervaring. Ze kunnen op elke vraag met betrekking tot licht in de openbare ruimte een antwoord bieden.

Alle actuele kennis voor u beschikbaar

Met de actuele technische kennis ondersteunt Spectrum gemeenten, overheidsinstanties, ruimtelijke planners, restauratiearchitecten, landschapsarchitecten, bouwteams en aannemers bij uiteenlopende projecten.

Out of the box

Wij realiseren en werken innovatieve oplossingen uit op het gebied van openbare verlichting.

Van advies tot realisatie

We staan in voor de uitwerking van een lichtvisie of lichtplan, de opvolging van projecten, verleddingsvoorstellen bij renovatie, dossierbegeleiding in aanbestedingen en het beheer van uw assets.

Elk lichtproject is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden

1

Beleving

Licht vervult niet alleen een functionele behoefte in de openbare ruimte. Klanten willen ook na zonsondergang een herkenbare eigen omgeving creëren. Spectrum verzamelt alle wensen en begeleidt het keuzeproces zodat de juiste accenten worden gelegd. In een lichtscenografie (lichtontwerp) vertalen we alle wensen naar een dat is opgebouwd uit verschillende lichtlagen.

2

Beleid

Een toekomstvisie voor de openbare ruimte kan niet zonder aandacht voor duurzame functionele verlichting. Wij zorgen er voor dat uw beleidsdoelstellingen onder andere op vlak van energie behaald worden.

3

Beheer

Energiezuinige toepassingen in openbare verlichting zijn een must. Het team van Spectrum kent de laatste nieuwe ontwikkelingen en weet wat werkt en niet dankzij jarenlange praktijkervaring. De keuzes die we maken worden met de juiste sturing vastgelegd in een beheerplan.

Interesse in verlichtingsadvies?
Download onze whitepaper

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63