Spectrum
Belgian flag

Werkwijze en aanpak

Nadat de behoeften, eisen, doelstellingen en vorm van dienstverlening is afgestemd, gaan we van start. Tijdens alle facetten van het proces werkt u als opdrachtgever nauw samen met vaste contactpersonen binnen Spectrum.

Gedreven door uw behoeften, op basis van onze (multidisciplinaire) expertise en resultaatgerichte aanpak van A tot Z is een hoogwaardig eindresultaat gegarandeerd. Hoe gaan we te werk?

Stap 1 –Doelen inventariseren
Aan elk advies of ontwerp gaat een grondige behoefteanalyse vooraf. Op basis daarvan ontvangt u een plan van aanpak, alsmede een offerte. Op basis van een vaste aanneemsom, met een werkvoorraad, in regie of detachering.

Stap 2 – Specificatie
Nadat de behoeften en doelstellingen helder in kaart zijn gebracht, worden de randvoorwaarden vastgesteld. Tijdens deze fase bezoeken we veelal ook de locatie waar het om gaat – zowel overdag als na zonsondergang – om tot een conclusie en de daarbij behorende aanbevelingen te komen.

Stap 3 – Ontwerp
Op basis van de specificaties wordt een eerste opzet voor het lichtplan, beheerplan, beleidsplan of ander projectplan gemaakt. U ontvangt een voorlopig ontwerp, waarna op basis van uw feedback en eventuele aanvullende wensen het definitieve (technisch) ontwerp wordt uitgewerkt.

Stap 4 – Engineering
In deze fase worden alle technische details uitgewerkt, ter voorbereiding van de uiteindelijke realisatie van het project. Lichttekeningen, plannen, schakelschema’s en kabeltekeningen worden voorbereid voor de opmaak van de bestek- en werktekeningen. Uiteraard wordt elk ontwerp uitgewerkt op basis van de huidige wet- & regelgeving en geldende normen.

Het resultaat? Een tot in detail uitgewerkt en doordacht lichtplan, de perfecte basis voor de volgende stap: de uitvoering.

Stap 5 – Realisatie
De mooiste fase, waarin alles samenkomt: de realisatie van de openbare verlichting. Door de juiste ondersteuning bij het aanbestedingsproces en/of directievoering, zorgt Spectrum ervoor dat alles conform afspraak verloopt. Aan de hand van het bestek wordt de kwaliteit van het ontwerp nauwlettend bewaakt. Onze toezichthouders en directievoerders monitoren zowel de financiële kant, als de procedurele aspecten en technische kwaliteit. Alles voor een optimaal resultaat.

Stap 6 – Onderhoud & beheer
Goed onderhoud en beheer zijn cruciaal voor het handhaven van het ideale lichtbeeld. In het onderhoudsbestek is tot in detail uitgewerkt hoe deze laatste stap in het proces dient te verlopen.

Het is overigens een vak apart om alle eisen in het bestek te waarborgen. Spectrum stelt graag krachtige, duidelijke onderhouds- en nieuwbouwbestekken voor u, aannemers en andere uitvoerende partijen op. Als heldere leidraad voor een effectief en efficiënt onderhoud, maar ook voor het bewaken van de planning, kwaliteit en budget.

 

VERTEL HET MET LICHT