Spectrum
Belgian flag

Vervanging OVL Brummen

Energie- en kostenbesparing door vervanging OVL

De doelen voor milieu, duurzaamheid en verlichtingskwaliteit zijn eerder door Spectrum op heldere manier vormgegeven in het beleidsplan. Spectrum heeft vervolgens een plan voor de vervanging van de openbare verlichting uitgewerkt.

Het vervangingsplan, met een looptijd van 5 jaar, werd afgestemd op de gemeentelijke beleidsuitgangspunten: energiebesparing, kostenreductie en een logische geografische spreiding. De oude openbare verlichting werd vervangen door eigentijdse ledverlichting met dimtechnologie, uiteraard geheel afgestemd op het daarvoor beschikbaar gestelde budget.

Bekijk alle foto`s

Geografische samenhang

In het vervangingsplan wordt de geografische samenhang van de renovatielocaties – middels een overzichtskaart in Google en bijbehorende (technische) details – duidelijk weergegeven. Het document dient als compleet en praktisch uitgangspunt voor de uitvoerende partij.

 

Inzicht door dynamische analyse

Op basis van een dynamische analyse zijn de renovaties zó uitgekiend, dat de kosten per jaar gelijk zijn en de projecten zo min mogelijk versnipperd kunnen worden uitgevoerd.

Realisatie: Start begin 2018

 

VERANTWOORD BESPAREN OP OPENBARE VERLICHTING