Spectrum
Belgian flag

Masterplan renovaties in Papendrecht

Op koers met energiebesparing en CO2 reductie

De gemeente heeft haar doelen voor verlichting goed in beeld. Spectrum heeft deze doelen uitgewerkt tot concrete plannen die aansluiten op het beschikbaar gestelde budget en heeft een plan opgesteld waarbij de jaarlijkse renovaties in beeld worden gebracht.
Inzet van renovatie scenario’s via data modellering en data visualisatie geven inzicht in de mogelijkheden en investeringskosten.

 

Bekijk alle foto`s

Heldere planvorming geeft ruimte voor de toekomst

Eerder heeft de gemeente een toekomstbeeld laten opstellen. Thema’s als duurzaamheid, circulaire economie en CO2 reductie zijn in dit plan uitgewerkt. De bestaande installatie is hierbij het uitgangspunt. Door de kracht van de heldere rapportage is het becijferde budget op verantwoorde wijze gerelateerd aan de ambities en heeft de bestuurlijke vaststelling snel plaats gevonden.

 

Management dashboard geeft inzicht in mogelijkheden

Renovaties met de juiste apparatuur bespaart geld en energie. De energiebesparing sluit aan op de te behalen energie doelstellingen van het SER energie akkoord.

 

Plan voor 10 jaar, inzichtelijk en praktisch bruikbaar

De juiste stappen om de openbare ruimte te verbeteren is door het vertalen van ambities naar beleid, en vervolgen planvorming voor realisatie. De laatste stappen zijn uitvoering en (weer) in beheer nemen.

Het renovatieplan geeft op projectniveau zicht op vervangingen voor de komende 10 jaar.

Met het geografisch tool heeft de gemeente voor de komende jaren op dynamische wijze in beeld welke vervanging waar gaan plaats vinden.

De zekerheid van de juiste vertaling van klimaatambities naar resultaat