Spectrum
Belgian flag

Inspectie openbare verlichting Scheveningen

Nulmeting OVL & plan van aanpak

Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft Spectrum een inspectie van de openbare verlichting op de boulevard in Scheveningen uitgevoerd. Doel was het in kaart brengen van de actuele technische staat én welke verbeteringen nodig waren om de installatie efficiënt en effectief te beheren en onderhouden.

 

Bekijk alle foto`s

Versnelde aantasting door zon, wind & zout

Door de aanwezigheid van een veelheid aan zon, wind en zout – die de werking van de elektrotechniek en mechanische onderdelen beïnvloeden – én de omvang van het project, is het inrichten van een functioneel en sfeervol verlichte boulevard geen sinecure. De doorlooptijd voor realisatie was lang. De eerst geplaatste installatiedelen hadden al te lijden van de weersinvloeden. Een zorgvuldig uitgevoerde nul-inventarisatie is daarbij essentieel voor het in beheer kunnen nemen van deze omvangrijke en complexe installatie.

Helder & compleet inspectiedocument

In het inspectiedocument (nulmeting) zijn de resultaten van de technische inspectie geanalyseerd, tevens is een advies en kostenbegroting voor beheer en onderhoud opgenomen. Op basis daarvan kan een afdeling beheer OVL de installatie in beheer nemen en een efficiënt, effectief meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opstellen.

Realisatie: Oplevering nulmeting in 2015.

 

NULMETING ALS BASIS VOOR SLIM BEHEER & ONDERHOUD VAN OVL