Spectrum
Belgian flag

Expertise

Elk lichtproject is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers: Beleving, beleid & beheer. Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een toekomstvisie voor de openbare ruimte kan immers niet zonder de juiste aandacht voor functionele verlichting. En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor, dat uw energiedoelstellingen worden behaald? Dat alles, gekoppeld aan de juiste sturing en onderhoudsacties, wordt vastgelegd in een beheerplan. Zo bouwt u, weldoordacht en op drie niveaus, aan uw toekomstplan voor openbare verlichting.

 

naar projecten

Beleving

Welke sfeer wilt u na zonsondergang creëren? Het gevoel van een veilige woon- en leefomgeving? Of wilt u een unieke identiteit aan de ruimte geven? Samen brengen we de functionele en belevingsbehoeften in kaart. Op een lichtscenografie (lichtontwerp) zijn al uw wensen en behoeften vertaald naar een egaal, aantrekkelijk en comfortabel lichtbeeld van uw openbare ruimte. Een mooie combinatie van verticaal en horizontaal licht, zonder al te grote lichtcontrasten.

Wat uw wensen of eisen ook zijn: Spectrum helpt u de openbare ruimte veilig, effectief en efficiënt te verlichten. Wat wilt ú laten zien?

Beleid

Openbare verlichting is nauw verweven met andere beleidsmatige aspecten. Hoe passen uw wensen, doelstellingen, (maatschappelijke) ontwikkelingen én eisen van de toekomst in de openbare ruimte van uw gemeente? Is het beter de bestaande verlichtingsarmaturen en/of masten te vervangen door (slimme) energiezuinige verlichting? En hoe maken we de openbare verlichting zo efficiënt, beheerbaar, duurzaam, maatschappelijk verantwoord én toekomstbestendig mogelijk?

Spectrum helpt u graag de juiste koers te bepalen. Met een passend advies en een doordacht, helder verwoord beleidsplan waarmee u draagvlak creëert.

Beheer

Met de komst van slimme, energiezuinige verlichting heeft het onderhoud en beheer van openbare verlichting een extra dimensie gekregen. Naast het toepassen van energiezuinige lampen, worden lichtmasten steeds multifunctioneler, slimmer. We staan wat dat betreft op het punt van een radicale omslag: Flexibiliteit en aanpasbaarheid worden steeds belangrijker. Zo kunt u de verlichting op gezette tijden laten branden, maar ook laten dimmen. Wat dacht u van armaturen met bewegingssensoren die een fietser of voertuig signaleren, waardoor de verlichting feller brandt? De ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting gaan razendsnel.

Plan van aanpak op maat.