Spectrum
Belgian flag

Doorpakken met slimme verlichting

Enquête over slimme verlichting

Slimme verlichting gaat over het op afstand monitoren en naderhand instellen op de behoefte van dat moment. Het kan zelfs verkeers- of weersafhankelijk gemaakt worden. Deze kaders van slim licht zullen voor de komende jaren prima toepasbaar zijn voor het merendeel van het areaal van openbare verlichting.

 

 

Bekijk alle foto`s

 

Pilots voor slim licht, weinig gedeelde informatie

Veel gemeenten zijn enthousiast bezig met slimme verlichtingsoplossingen, al dan niet met detectie of andere sensoriek. Maar inzicht in de behaalde resultaten blijven achter. Het delen van goede ervaringen en nieuw verkregen inzichten voorziet in een onmisbare informatiebron voor gemeenten en leveranciers. Er wordt zo gezegd, niet “doorgepakt” met het op grotere schaal uitrollen van slim licht

 

Landelijke enquête naar slim licht

De landelijke inventarisatie van de ervaringen en behoeften van de gemeenten op het gebied van slim en de mogelijkheden die de markt nu kan bieden is een goede vervolgstap. Met de verkregen resultaten krijgen beheerders inzicht in de mogelijkheden van slimme verlichting en leveranciers kunnen zo hun product/dienstenpakket beter afstemmen op de marktbehoefte.

Een aanzet tot een dergelijke inventarisatie presenteert Spectrum op de vakbeurs openbare ruimte. Benieuwd naar de respons, willen wij graag met u meedenken om openbare verlichting te verslimmen.

https://tinyurl.com/spectrum-enquete