Spectrum
Belgian flag

Corona update

Zoals inmiddels bij allen bekend, zijn zondag 15 maart door de overheid nieuwe maatregelingen uitgevaardigd om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.
Binnen Spectrum Advies & Design hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en maatregelingen getroffen met als doel de gezondheid van onze medewerkers en opdrachtgevers zo goed mogelijk te beschermen.
Ons kantoor in Putten is minimaal bezet, wij hebben onze medewerkers de vrijheid gegeven om thuis te werken. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de dienstverlening die u van ons gewend bent en zijn onze medewerkers telefonisch en via e-mail normaal bereikbaar.
Wij hebben onze medewerkers gevraagd af te zien van afspraken op kantoor en bezoeken aan opdrachtgevers, waar nodig m.b.t. overleg over projecten etc. zal dit via telefoon en e-mail gedaan worden. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.
Zodra er door onze overheid verdere maatregelingen in verband met het coronavirus worden doorgevoerd dan zullen wij u informeren als dit invloed heeft op onze bedrijfsvoering en mogelijk planning etc. van uw opdracht.
Wij wensen u namens alle medewerkers veel sterkte en wijsheid toe om deze moeilijke periode zo goed mogelijk met elkaar door te komen en hopen elkaar in de nabije toekomst weer gezond te ontmoeten.