Spectrum
Belgian flag

De verbeterde lichtbrontechnologie en accu-ontwikkelingen maken het steeds vaker mogelijk oplossingen te bedenken die aansluiten op de zichtvraag in buitengebieden. Regelmatig toetst Spectrum de bruikbaarheid van nieuwe technologie. Naast zonne-energie en accu technieken kan lichtgevende coating of wegmarkering ook oplossingen bieden.

Maar denk ook aan situaties waarbij verlichting actief wordt bij aanwezigheidsdetectie van een weggebruiker.

De praktische toepasbaarheid van alternatieven en nieuwe technologische ontwikkelingen maakt Spectrum graag voor u concreet.