Spectrum
Belgian flag

Beleidsplan smart verlichting Zaanstad

Toekomstbestendige, slimme & hoogwaardige openbare verlichting

Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe inzichten. Hoe geeft een gemeente invulling aan de elektrische infrastructuur? En welke rol speelt smart verlichting daarin?

Bekijk alle foto`s

Energiedoelstellingen

In combinatie met de door de overheid opgelegde energiedoelstellingen, bleek aanpassing van de openbare verlichting van Zaanstad onvermijdelijk. Het door Spectrum opgestelde nieuwe beleidsplan voor de gemeente Zaanstad gaf richting aan een duurzame instandhouding van de openbare verlichting door slimme, energiezuinige verlichting op basis van circulaire principes. Ook het financiële plaatje voor de komende jaren is in beeld gebracht. En met succes: het beleidsplan werd in mei 2017 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

 

Energiebesparing door smart verlichting Energiebesparing.

Misschien wel het belangrijkste thema voor openbare verlichting anno nu. Aan de hand van een databaseanalyse heeft Spectrum de besparingsmogelijkheden voor de gemeente Zaanstad in beeld gebracht. Door een uitgekiende balans tussen het vervangen van de huidige verlichting door led straatverlichting, slim dimmen, telemanagement én het moment waarop vervanging plaatsvindt, is een optimale kostenbesparing gerealiseerd. Vanzelfsprekend zijn de beleving en de mate van functionele verlichting – met het oog op de verkeersveiligheid en sociale veiligheid – daarin meegenomen.

 

Smart lighting. Smart cities.

Met de komst van nieuwe verlichtingstechnieken, moeten doelen als de kwaliteit van de openbare ruimte, de relatie van smart city en IoT (Internet of Things), datamanagement, privacy én juridische aspecten opnieuw worden gedefinieerd. Heeft u advies nodig bij het ontwikkelen van beleid voor slim licht? Bel of mail gerust.

BETERE, DUURZAME VERLICHTING DOOR LED- & SLIMME LICHTTECHNOLOGIE